SKÖTSEL INSTUKTIONER

Material

Våra glas är tillverkade av polikarbonat. Materialet är livsmedelsgodkännt och uppfyller alla EU regler från 2012 inkuderat Nr 10/2011. Polikarbonat är betydligt starkare än de flesta andra plaster och man kan säga att de i stort sett är okrossbara..

SKÖTSEL INSTUKTIONER

Man kan diska dem precis som vanliga glas. Glasen är testade att klara 2000st diskar i diskmaskin utan att de fick någon anmärkning. Vid handisk så rekomenderas att man använder en mjuk svamp. Använd ALDRIG grövre svampar eller borstar eller andra vassa verktyg. Använd alltid en mjuk handduk vid torkning. Grövre handdukar eller trasor kan ge upphov till repor.

För att få maxmal livslängd rekommenderar vi att ni stämmer av med er diskleverantör så att diskmedel och sköjlmedel är anpassat för polykarbonatglas. Vissa diskmedel och skäljmedel kan orsaka sprickbildning i polykarbonat glas, denna typ av skador är inget som beror på tillverkningsfel hos glasen och är inget som berättigar till reklamation. Rekommenderad disktemperatur är 70 grader.

ÖVRIGA TIPS FÖR LÅNG LIVSLÄNGD

Använd inte benzen, alcohol, ester eller organsika lösningsmedel för rengöring. Undvik att lämna använda glas stående en längre tid med produkter som mjölk, kaffe eller the eftersom de kan lämna en hinna på glasen. Polikarbonat är ett väldigt start material så försök undvika att glasen gnider sig mot varandra i tex diskbackar.